English
当前位置: 学院首页 > 人才培养 > 本科生培养 > 教学运行 > 正文

关于2018级试验班、计算金融班选拔考试的通知

日期:2018-09-10 来源: 作者: 浏览:

请报名的2018级同学携带一卡通、身份证,按时到指定考场参加考试

 

吴玉章学院选拔考试:

考场号

准考证号段

考试时间

考试地点

151

201815101-201815140

91019:30-21:30

江安一教D405

152

201815201-201815240

91019:30-21:30

江安一教D406

153

201815301-201815340

91019:30-21:30

江安一教D407

154

201815401-201815440

91019:30-21:30

江安一教D504

155

201815501-201815533

91019:30-21:30

江安一教D505

156

201815601-201815630

91019:30-21:30

江安一教D506

157

201815701-201815730

91019:30-21:30

江安一教D507

 

学院选拔考试:

考场号

准考证号段

考试时间

考试地点

151

201815101-201815140

91219:30-21:30

江安一教A222

152

201815201-201815240

91219:30-21:30

江安一教A305

153

201815301-201815340

91219:30-21:30

江安一教A307

154

201815401-201815440

91219:30-21:30

江安一教A308

155

201815501-201815533

91219:30-21:30

江安一教A316

156

201815601-201815630

91219:30-21:30

江安一教A320

157

201815701-201815730

91219:30-21:30

江安一教A601

 

                                                     计算机学院教学科

                                                      2018910

上一条:关于2019届推免研究生工作的通知

下一条:关于申报四川大学未来教学研究项目的通知(第一期)

关闭